سایبریت

زید صبیح

زید صبیح (Zaid Sabih) یک هکر اخلاقی، یک محقق امنیتی و بنیانگذار و مدیر عامل zSecurity است. دوره های او تقریباً محبوب ترین و پردرآمدترین دوره ها در Udemy هستند.