متاسپلویت ۳ (دستورات Meterpreter)

دستورات Meterpreter
دستورات Meterpreter

در زیر لیست کامل دستورات Meterpreter آمده است. با استفاده از Meterpreter در سیستم هدف، تقریباً تمام دستورات برای کنترل هدف را در اختیارداریم.

Core Commands

meterpreter مانند یک ترمینال لینوکس در سیستم هدف است. به همین ترتیب بسیاری از دستورات اصلی لینوکس را می‌توان در meterpreter استفاده کرد، حتی اگر سیستم‌عامل هدف ویندوز و … باشد.

?        help menu
background   moves the current session to the background
bgkill     kills a background meterpreter script
bglist     provides a list of all running background scripts
bgrun      runs a script as a background thread
channel     displays active channels
close      closes a channel
exit      terminates a meterpreter session
exploit     executes the meterpreter script designated after it
help      help menu
interact    interacts with a channel
irb       go into Ruby scripting mode
migrate     moves the active process to a designated PID
quit      terminates the meterpreter session
read      reads the data from a channel
run       executes the meterpreter script designated after it
use       loads a meterpreter extension
write      writes data to a channel

File System Commands

cat       read and output to stdout the contents of a file
cd       change directory on the victim
del       delete a file on the victim
download    download a file from the victim system to the attacker system
edit      edit a file with vim
getlwd     print the local directory
getwd      print working directory
lcd       change local directory
lpwd      print local directory
ls       list files in current directory
mkdir      make a directory on the victim system
pwd       print working directory
rm       delete (remove) a file
rmdir      remove directory on the victim system
upload     upload a file from the attacker system to the victim

Networking Commands

ipconfig    displays network interfaces with key information including IP address, etc.
portfwd     forwards a port on the victim system to a remote service
route      view or modify the victim routing table

System Commands

clearev     clears the event logs on the victim's computer
drop_token   drops a stolen token
execute     executes a command
getpid     gets the current process ID (PID)
getprivs    gets as many privileges as possible
getuid     get the user that the server is running as
kill      terminate the process designated by the PID
ps       list running processes
reboot     reboots the victim computer
reg       interact with the victim's registry
rev2self    calls RevertToSelf() on the victim machine
shell      opens a command shell on the victim machine
shutdown    shuts down the victim's computer
steal_token   attempts to steal the token of a specified (PID) process
sysinfo     gets the details about the victim computer such as OS and name

User Interface Commands

enumdesktops  lists all accessible desktops
getdesktop   get the current meterpreter desktop
idletime    checks to see how long since the victim system has been idle
keyscan_dump  dumps the contents of the software keylogger
keyscan_start  starts the software keylogger when associated with a process such as Word or browser
keyscan_stop  stops the software keylogger
screenshot   grabs a screenshot of the meterpreter desktop
set_desktop   changes the meterpreter desktop
uictl      enables control of some of the user interface components

Privilege Escalation Commands

getsystem    uses 15 built-in methods to gain sysadmin privileges

Password Dump Commands

hashdump    grabs the hashes in the password (SAM) file

توجه کنید که hashdump اغلب موارد آنتی ویروس را دور می‌زند، اما دو اسکریپت هستند که بیشتر مخفی می‌مانند، دستورات run hashdump  و run smart_hashdump را اجرا کنید.

Timestomp Commands

timestomp    manipulates the modify, access, and create attributes of a file

پیشنهاد می‌کنم مقاله لیست کامل اسکریپت‌های Meterpreter را مطالعه کنید. منتظر آموزش بعدی ما در سری متاسپلویت باشید و اگر سؤالی داشتید، حتماً در نظرات زیر بپرسید.

این مطلب را از دست ندهید:
متاسپلویت ۱ (معرفی)

حتما نگاهی به این مطالب بیندازید

نظرتان را بگویید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود PDF مقاله
حجم فایل حدود 2 مگابایت است

نگران نباشید، ایمیل‌های مزاحم نمی‌فرستیم
close-link
دریافت هدیه
حجم فایل حدود 1 مگابایت است

نگران نباشید، ایمیل‌های مزاحم نمی‌فرستیم
close-link